Zapisy na zajęcia w Szkole Nauk Ścisłych w roku szkolnym 2020/2021 są już dostępne!

Zapraszamy na pozalekcyjne zajęcia naukowe wszystkich uczniów szkół podstawowych z klas V - VIII zainteresowanych naukami ścisłymi. 

W naszej ofercie edukacyjnej jak zwykle dużo zajęć doświadczalnych przybliżających zagadnienia fizyki  i chemii, praktyczna elektronika, a także arcyciekawa matematyka oraz astrofizyka.

W tym roku szkolnym proponujemy stacjonarne zajęcia w czterech lokalizacjach w Warszawie oraz dostępne dla wszystkich zajęcia on-line.

Zajęcia stacjonarne pozwalają dzieciom najlepiej przyswajać wiedzę, przeprowadzać bardziej zaawansowane eksperymenty pod okiem nauczyciela, a także łatwiej wymieniać się doświadczeniami z innymi dziećmi, obserwując wyniki ich eksperymentów.

Ale nasze zajęcia on-line są także unikalne – w przypadku zajęć eksperymentalnych dzieci otrzymują do domu dedykowany zestaw, który pozwala im realizować doświadczenia samodzielnie, pod nadzorem i ze wsparciem merytorycznym naszego nauczyciela podczas spotkania on-line.

Zapraszamy!