Nowa wersja Układu Okresowego Pierwiatków SNS

Z początkiem nowego roku szkolnego publikujemy nową wersję Układu Okresowego Pierwiastków Szkoły Nauk ścisłych im. W. Kołosa.

Zaszła w nim zasadnicza zmiana w związku z opublikowaniem przez Centralną Komisję Egzaminacyjną informatora o egzaminie ósmoklasisty z chemii. Roczniki rozpoczynające teraz klasę VI będą jako pierwsze zdawały egzamin z przedmiotu dodatkowego. Do wyboru jest również chemia, dlatego powstał nowy dokument CKE.

W tym dokumencie na stronie 13 znajduje się układ okresowy pierwiastków wraz z elektroujemnościami. Wynika z niego, że CKE po raz pierwszy uznała wreszcie współczesny stan wiedzy o wartościach elektroujemności pierwiastków według Paulinga. Odchodzą zatem w niepamięć wartości, których uczyły się pokolenia uczniów (tlen - 3,5, wodór - 2,1 itd.). Na ich miejsce pojawiają się wartości skorygowane i zgodne z wynikami współczesnych pomiarów.

Co prawda CKE jest w tym uznawaniu niekonsekwentna. Z jakichś tajemniczych przyczyn wartości dla arsenu, technetu, wolframu oraz metali ciężkich od platyny do bizmutu pozostały niezmienione. Pomijane są również lantanowce i aktynowce. Niemniej jednak jest to i tak duży, wręcz rewolucyjny, krok naprzód.

W naszym układzie poprawiliśmy wszystkie wartości na podstawie źródeł naukowych, więc jest on rzetelnym źródłem wiedzy dla uczniów i nauczycieli.

Uwaga! Układ udostępniamy na stronie naszej szkoły dla wszystkich chętnych - zarówno uczniów jak i nauczycieli. Zgadzamy się na jego używanie w dowolnych celach edukacyjnych pod warunkiem zachowania stopki i logo naszej szkoły (licencja: Creative Commons - Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych).