Zapisy na zajęcia w Szkole Nauk Ścisłych w roku szkolnym 2021/2022 są już dostępne!

Zapraszamy na pozalekcyjne zajęcia naukowe wszystkich uczniów szkół podstawowych z klas V - VIII zainteresowanych naukami ścisłymi.

W naszej ofercie edukacyjnej jak zwykle dużo zajęć doświadczalnych przybliżających zagadnienia chemii i fizyki, praktyczna elektronika, a także arcyciekawa matematyka oraz astrofizyka. Są też trzy kursy, dla tych uczniów, którzy pragną poszerzać i ugruntowywać swoją wiedzę w ramach programu szkolnego - matematyka dla klas V i VI oraz VII i VIII, a także chemiczne koło olimpiskie przygotowujące do kuratoryjnego konkursu chemicznego.

W tym roku szkolnym proponujemy stacjonarne zajęcia w trzech lokalizacjach w Warszawie oraz dostępne dla wszystkich zajęcia on-line.

Zajęcia stacjonarne pozwalają dzieciom najlepiej przyswajać wiedzę, przeprowadzać bardziej zaawansowane eksperymenty pod okiem nauczyciela, a także łatwiej wymieniać się doświadczeniami z innymi dziećmi, obserwując wyniki ich eksperymentów.

Ale nasze zajęcia on-line są także unikalne – w przypadku zajęć eksperymentalnych dzieci otrzymują do domu dedykowany zestaw, który pozwala im realizować doświadczenia samodzielnie, pod nadzorem i ze wsparciem merytorycznym naszego nauczyciela podczas spotkania on-line.

Zapraszamy!