Zapisy na zajęcia w Szkole Nauk Ścisłych w roku szkolnym 2022/2023 są już dostępne!

Zapraszamy na pozalekcyjne zajęcia naukowe wszystkich uczniów szkół podstawowych z klas V - VIII zainteresowanych naukami ścisłymi.

W naszej ofercie edukacyjnej jak zwykle dużo zajęć doświadczalnych przybliżających zagadnienia chemii i fizyki. Są też trzy kursy, dla tych uczniów, którzy pragną poszerzać i ugruntowywać swoją wiedzę w ramach programu szkolnego - matematyka dla klas V i VI oraz VII i VIII, a także chemiczne koło olimpijskie przygotowujące do kuratoryjnego konkursu chemicznego.

W tym roku szkolnym proponujemy stacjonarne zajęcia w Warszawie na Ursynowie oraz dostępne dla wszystkich zajęcia on-line.

Zajęcia stacjonarne pozwalają dzieciom najlepiej przyswajać wiedzę, przeprowadzać bardziej zaawansowane eksperymenty pod okiem nauczyciela, a także łatwiej wymieniać się doświadczeniami z innymi dziećmi, obserwując wyniki ich eksperymentów.

Do zajęć prowadzonych online dzieci mają łatwy dostęp. Dzięki małym grupom na lekcjach panuje kameralna atmosfera, a uczniowie mogą swobodnie komunikować się z nauczycielem.

Zapraszamy!