Jak uczymy?

baner jak uczymy

Prowadzimy zajęcia dla dzieci z klas V-VIII. Podczas zajęć przekazujemy dzieciom konkretną wiedzę z wybranych dziedzin nauk ścisłych. Na zajęciach dużo się zastanawiamy i przeprowadzamy bardzo dużo doświadczeń w profesjonalnym laboratorium. Nie wymagamy wiadomości wstępnych z poszczególnych przedmiotów. Zajęcia prowadzimy według naszych autorskich programów. Pozwala to nam na wprowadzanie zaawansowanych pojęć z matematyki, fizyki czy chemii dzieciom już od V klasy szkoły podstawowej. Wspólnie stawiamy pytania, dużo eksperymentujemy i uczymy poprawnego wnioskowania. Materiał naszych zajęć stanowi podstawę pojęciową dla chcących uczyć się w przyszłości nie tylko nauk ścisłych ale też informatyki, inzynierii, medycyny, a nawet prawa czy ekonomii. Zajęcia prowadzone są przez pasjonatów swoich dziedzin, którzy swoją wiedzą potrafią się dzielić i zarażać dzieci pasją do nauki.

 Prawdziwa nauka

Zajęcia prowadzone są w sposób dostosowany do wieku dzieci. Stąd też na zajęciach występują na przykład elementy zabawy czy efektowne doświadczenia. Są to jednak tylko środki do tego, aby zapoznać uczniów z podstawami prawdziwej nauki, której to poznanie jest celem zajęć.

 Zaawansowane doświadczenia

Na zajęciach rozwijamy wiedzę zarówno teoretycznie jak i praktycznie, poprzez przeprowadzanie doświadczeń naukowych. Metoda doświadczalna stanowi istotny i nieodzowny element zajęć. Wykonujemy doświadczenia, wykorzystujące zarówno zaawansowane pomoce naukowe i prawdziwy sprzęt laboratoryjny, jak również substancje i odczynniki chemiczne spotykane przede wszystkim w laboratoriach. Nie jesteśmy zwolennikami popularnego obecnie podejścia, że do doświadczeń wystarczą jedynie używane na co dzień sprzęty i artykuły gospodarstwa domowego.

 Konkretna wiedza

Opierając się na własnej praktyce, jesteśmy przekonani, że nawet młodsze dzieci są w stanie zrozumieć zaawansowane pojęcia naukowe, pojawiające się w podstawowej edukacji szkolnej znacznie później albo wcale. Dlatego właśnie, mimo że na zajęciach uczymy konkretnej, zaawansowanej wiedzy, nie wymagamy wstępnego poziomu takiej wiedzy. Natomiast już podczas kursu wymagamy od uczniów aktywnego uczestniczenia w zajęciach i rzetelnej pracy w celu przyswojenia przekazywanej wiedzy.

 Samodzielne eksperymenty

Naszym celem jest wyrobienie w dzieciach zdolności poznawczej i podstaw wnioskowania potrzebnych w rozumieniu nauk ścisłych. Dlatego właśnie nasi uczniowie wykonują samodzielne eksperymenty, a nie są biernymi widzami doświadczeń przeprowadzanych przez nauczyciela.

Zobacz jak to robimy!