Pracownia chemiczno-fizyczna "FOTON"

Klasy VI-VIII
stacjonarnie

Podczas zajęć poznajemy różne działy fizyki, astrofizyki i chemii. Uczymy wyciągania wniosków z doświadczeń i pokazujemy związek pomiędzy naukami.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które chciałyby wcześniej poznać zagadnienia z fizyki i chemii omawiane w szkole, lub też właśnie mają te przedmioty w szkole i chciałyby lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia. Kurs ten może być zarówno wsparciem w zrozumieniu tych trudnych przedmiotów szkolnych, jak też być świetną pomocą dla uczniów chcących przystąpić do konkursów kuratoryjnych.

Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny. Łączymy różne działy fizyki, astrofizyki i chemii w przekrojowy projekt, w którym wiele aspektów tych nauk odkrywamy empirycznie. Uczymy się wyciągania wniosków z doświadczeń. Uczniowie przekonują się, jak poszczególne dziedziny nauki przenikają się i jaki mają na siebie wpływ oraz dlaczego ważne jest uważne poznawanie każdej z nich.

Pracownia chemiczno-fizyczna realizowana jest w dwóch niezależnych całorocznych częściach: FOTON oraz ELEKTRON. Części te wzajemnie się uzupełniają, wspólnie obejmując praktycznie całość materiału ze szkoły podstawowej, a dla niektórych zagadnień zahaczając o materiał realizowany w szkołach średnich (w celu lepszego zrozumienia danego tematu).

Kolejność zajęć nie ma znaczenia. Uczeń może rozpocząć przygodę z naszą pracownią zarówno od części FOTON jak i ELEKTRON – obie części obejmują odrębne zagadnienia chemiczne i fizyczne. W danej lokalizacji w danym roku szkolnym realizujemy jedną część, a w kolejnym roku drugą część – na zmianę. Dzięki temu każdy uczeń ma możliwość w ciągu dwóch kolejnych lat uczestniczyć w obu częściach.

Foton

Na pracowni FOTON wykonujemy doświadczenia i omawiamy między innymi następujące zagadnienia:
 • co to jest światło (jego natura falowa i korpuskularna) i podstawy optyki,
 • jak powstaje światło i odziaływanie światła z materią,
 • podstawy astrofizyki – najbliższe otoczenie Ziemi, chemia kosmicznych skał, prędkość światła i kosmiczne odległości,
 • efekt cieplarniany,
 • reakcje syntezy i analizy chemicznej,
 • skład powietrza, utlenianie i tlenki wokół nas,
 • pomiary naukowe i radzenie sobie z błędami pomiaru,
 • prawa dynamiki Newtona,
 • tarcie,
 • poruszanie się w kosmosie (silnik odrzutowy, budowa rakiety).

Kurs trwa 2 semestry i obejmuje 28 spotkań trwających 2 godziny lekcyjne z 10 minutową przerwą.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

 • Bielany – SP 214, ul. Fontany 1 - poniedziałki, godz. 17:00 lub środy, godz. 17:00
 • Ursynów – NSP im. Lindego, ul. Rosoła 10 - poniedziałki, godz. 17:00 lub piątki, godz. 17:00

Aby zgłosić dziecko na zajęcia prosimy wypełnić formularz, wybierając preferowany dzień, godzinę i lokalizację zajęć.