Pracownia chemiczno-fizyczna "FOTON"

Klasy VI-VIII
stacjonarnie

Podczas zajęć poznajemy różne działy fizyki, astrofizyki i chemii. Uczymy wyciągania wniosków z doświadczeń i pokazujemy związek pomiędzy naukami.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które chciałyby wcześniej poznać zagadnienia z fizyki i chemii omawiane w szkole, lub też właśnie mają te przedmioty w szkole i chciałyby lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia. Kurs ten może być zarówno wsparciem w zrozumieniu tych trudnych przedmiotów szkolnych, jak też być świetną pomocą dla uczniów chcących przystąpić do konkursów kuratoryjnych.

Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny. Łączymy różne działy fizyki, astrofizyki i chemii w przekrojowy projekt, w którym wiele aspektów tych nauk odkrywamy empirycznie. Uczymy się wyciągania wniosków z doświadczeń. Uczniowie przekonują się, jak poszczególne dziedziny nauki przenikają się i jaki mają na siebie wpływ oraz dlaczego ważne jest uważne poznawanie każdej z nich.

Pracownia chemiczno-fizyczna realizowana jest w dwóch niezależnych całorocznych częściach: FOTON oraz ELEKTRON. Części te wzajemnie się uzupełniają, wspólnie obejmując praktycznie całość materiału ze szkoły podstawowej, a dla niektórych zagadnień zahaczając o materiał realizowany w szkołach średnich (w celu lepszego zrozumienia danego tematu).

Kolejność zajęć nie ma znaczenia. Uczeń może rozpocząć przygodę z naszą pracownią zarówno od części FOTON jak i ELEKTRON – obie części obejmują odrębne zagadnienia chemiczne i fizyczne. W danej lokalizacji w danym roku szkolnym realizujemy jedną część, a w kolejnym roku drugą część – na zmianę. Dzięki temu każdy uczeń ma możliwość w ciągu dwóch kolejnych lat uczestniczyć w obu częściach.

Foton

Na pracowni FOTON wykonujemy doświadczenia i omawiamy między innymi następujące zagadnienia:

  • co to jest światło (jego natura falowa i korpuskularna) i podstawy optyki,
  • jak powstaje światło i odziaływanie światła z materią,
  • podstawy astrofizyki – najbliższe otoczenie Ziemi, chemia kosmicznych skał, prędkość światła i kosmiczne odległości,
  • efekt cieplarniany,
  • reakcje syntezy i analizy chemicznej,
  • skład powietrza, utlenianie i tlenki wokół nas,
  • pomiary naukowe i radzenie sobie z błędami pomiaru,
  • prawa dynamiki Newtona,
  • tarcie,
  • poruszanie się w kosmosie (silnik odrzutowy, budowa rakiety).

Kurs trwa 2 semestry i obejmuje 24 spotkania trwające 2 godziny lekcyjne z 10 minutową przerwą.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w Warszawie na Bielanach, w szkole podstawowej nr 214 ul. Fontany 1, w środy, godz. 17:00.

Aby zgłosić dziecko na zajęcia prosimy wypełnić formularz, wybierając preferowany dzień, godzinę i lokalizację zajęć.