Zajęcia laboratoryjne
Pracownia chemiczna

Klasa VII

Pozwalamy uczniom samodzielnie i praktycznie odkrywać pasjonujący świat chemii. Jest to uzupełnienie teoretycznych lekcji szkolnych o zaawansowane doświadczenia chemiczne.

Proponujemy zajęcia PRACOWNIA CHEMICZNA, które są uzupełnieniem teoretycznych lekcji chemii realizowanych w większości szkół podstawowych. Podążamy za programem klasy VII SP robiąc z uczniami zaawansowane doświadczenia chemiczne ilustrujące tematy poznawane w szkole.

Chemia jest nauką eksperymentalną. Uważamy więc, że metoda doświadczalna stanowi nieodzowny element nauczania tego przedmiotu. Wykonujemy doświadczenia wykorzystując prawdziwy sprzęt laboratoryjny, jak również substancje i odczynniki chemiczne spotykane w prawdziwych laboratoriach naukowych. Nie jesteśmy zwolennikami popularnego obecnie podejścia, że do doświadczeń wystarczą jedynie używane na co dzień sprzęty i artykuły gospodarstwa domowego. Nasi uczniowie wykonują doświadczenia chemiczne samodzielnie, a nie są jedynie biernymi widzami przeprowadzanych eksperymentów.

Kurs PRACOWNIA CHEMICZNA dedykowany jest wszystkim uczniom klas VII, którzy teoretyczne lekcje szkolne chcieliby poprzeć zaawansowanymi doświadczeniami chemicznymi. Uzupełniamy szkolny program nauczania o część eksperymentalną, niezbędną w dogłębnym poznaniu świata chemii.

Kurs obejmuje 17 spotkań po 2 godziny lekcyjne z 10 minutową przerwą.
Rozpoczynamy od 11 lutego, a kończymy tuż przed końcem roku szkolnego

Aby zgłosić dziecko na zajęcia prosimy wypełnić formularz, wybierając preferowany dzień, godzinę i lokalizację zajęć.
Skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie w celu potwierdzenia dostępności zajęć.