Zajęcia laboratoryjne
PRACOWNIA CHEMICZNA

Klasa VIII

Pozwalamy uczniom samodzielnie i praktycznie odkrywać pasjonujący świat chemii. Jest to uzupełnienie teoretycznych lekcji szkolnych o zaawansowane doświadczenia chemiczne.

Proponujemy zajęcia PRACOWNIA CHEMICZNA, które są uzupełnieniem teoretycznych lekcji chemii realizowanych w większości szkół podstawowych. Podążamy za programem robiąc z uczniami zaawansowane doświadczenia chemiczne ilustrujące tematy poznawane w szkole.

Chemia jest nauką eksperymentalną. Uważamy więc, że metoda doświadczalna stanowi nieodzowny element nauczania tego przedmiotu. Wykonujemy doświadczenia wykorzystując prawdziwy sprzęt laboratoryjny, jak również substancje i odczynniki chemiczne spotykane w prawdziwych laboratoriach naukowych. Nie jesteśmy zwolennikami popularnego obecnie podejścia, że do doświadczeń wystarczą jedynie używane na co dzień sprzęty i artykuły gospodarstwa domowego. Nasi uczniowie wykonują doświadczenia chemiczne samodzielnie, a nie są jedynie biernymi widzami przeprowadzanych eksperymentów.

Kurs PRACOWNIA CHEMICZNA dedykowany jest wszystkim uczniom klasy VIII, którzy teoretyczne lekcje szkolne chcieliby poprzeć zaawansowanymi doświadczeniami chemicznymi. Uzupełniamy szkolny program nauczania o część eksperymentalną, niezbędną w dogłębnym poznaniu świata chemii.


Kurs trwa 2 semestry i obejmuje 32 spotkania trwające 2 godziny lekcyjne z 10 minutowa przerwą.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godz. 17:00-18:40 w wybrany dzień tygodnia pn. - pt.
Koszt zajęć od 32,50 zł za 1 godz. lekcyjną

Aby zgłosić dziecko na zajęcia prosimy wypełnić formularz, wybierając preferowany dzień, godzinę i lokalizację zajęć.
Skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie w celu potwierdzenia dostępności zajęć.