Zajęcia laboratoryjne
PRACOWNIA FIZYCZNA

Klasa VIII

Pozwalamy uczniom samodzielnie i praktycznie odkrywać najważniejsze zjawiska fizyczne. Jest to uzupełnienie teoretycznych lekcji szkolnych o zaawansowane doświadczenia fizyczne.

Posuwamy się zgodnie z programem szkolnym i skupiamy się na ilustrowaniu wiedzy nabytej w szkole samodzielnie przeprowadzanymi eksperymentami fizycznymi. Każde twierdzenie dokumentujemy doświadczeniem. Stawiamy pytania, po czym planujemy i przeprowadzamy eksperymenty mogące udzielić nam odpowiedzi.

Kurs PRACOWNIA FIZYCZNA dedykowany jest wszystkim uczniom klasy VIII, którzy teoretyczne lekcje szkolne chcieliby poprzeć zaawansowanymi doświadczeniami fizycznymi. Uzupełniamy szkolny program nauczania o część eksperymentalną, niezbędną w dogłębnym poznaniu fizyki.


Kurs trwa 2 semestry i obejmuje 32 spotkania trwające 2 godziny lekcyjne z 10 minutowa przerwą.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godz. 17:00-18:40 w wybrany dzień tygodnia pn. - pt.
Koszt zajęć od 32,50 zł za 1 godz. lekcyjną

Aby zgłosić dziecko na zajęcia prosimy wypełnić formularz, wybierając preferowany dzień, godzinę i lokalizację zajęć.
Skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie w celu potwierdzenia dostępności zajęć.