Zajęcia laboratoryjne
Pracownia fizyczno-chemiczna

Klasy VII-VIII

W czasie zajęć pokazujemy uczniom eksperymentalny charakter fizyki oraz chemii. Stawiamy pytania, po czym planujemy i przeprowadzamy doświadczenia.

Zajęcia laboratoryjne w Pracowni fizyczno-chemicznej to uzupełnienie teoretycznych lekcji szkolnych o zaawansowane doświadczenia.

Posuwamy się zgodnie z programem szkolnym i skupiamy się na ilustrowaniu wiedzy nabytej w szkole samodzielnie przeprowadzanymi doświadczeniami. Każdego tygodnia samodzielnie wykonujemy eksperymenty naprzemiennie chemiczne i fizyczne ilustrujące zjawiska, o których uczyliśmy się w szkole.

Kurs PRACOWNIA FIZYCZNO-CHEMICZNA dedykowany jest wszystkim uczniom klas VII i VIII, którzy chcą dogłębnie poznać świat fizyki i chemii.


Kurs trwa 1 semestr i obejmuje 14 spotkań trwających 2 godziny lekcyjne z 10 minutowa przerwą.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.
Koszt zajęć od 45,00 zł za 1 godz. lekcyjną

Aby zgłosić dziecko na zajęcia prosimy wypełnić formularz, wybierając preferowany dzień, godzinę i lokalizację zajęć.
Skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie w celu potwierdzenia dostępności zajęć.