Zajęcia profilowe
CHEMIA

Klasy IV-VI

Chemia jest nauką eksperymentalną! W Szkole Nauk Ścisłych uważamy, że metoda doświadczalna stanowi nieodzowny element nauczania tego przedmiotu. Eksperymenty często bezlitośnie weryfikują nawet najbardziej eleganckie teorie.

Chcesz by Twoje dziecko poznało i zrozumiało świat otaczającej nas materii?
Zapraszamy uczniów klas IV-VI SP na zajęcia profilowe CHEMIA.

Zajęcia z chemii skupione są na zaawansowanych eksperymentach. Dzieci będą osobiście przeprowadzać doświadczenia wykorzystując profesjonalny sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne.

Przeprowadzając kolejne doświadczenia dziecko wprowadzane jest stopniowo w świat materii i jej właściwości. Dużo dokładniej niż w programie szkolnym badamy właściwości pierwiastków chemicznych, a także prawa rządzące światem materii. Uczymy się planowania eksperymentów i wyciągania z nich wniosków. Niemal każde twierdzenie popieramy samodzielnie wykonanym doświadczeniem. Dużo bardziej szczegółowo niż w szkole poznajemy budowę atomu, co pozwoli nam wyjaśnić dlaczego układ okresowy wygląda tak jak wygląda. Badamy właściwości najróżniejszych substancji chemicznych – i tych spotykanych na co dzień i tych niezbędnych w laboratorium. Nie tylko uczymy się pisać reakcje chemiczne – ale również przeprowadzać je w laboratorium. Nie boimy się używać substancji trujących, żrących czy wybuchowych – natomiast uczymy się z nimi pracować i bezpiecznie obchodzić.

Materiał realizowany na kursie tylko w części pokrywa się z podstawą programową przedmiotów szkolnych. Nie wymaga też wiedzy wstępnej wykraczającej poza wiadomości ucznia, który ukończył klasę III szkoły podstawowej.

Ponieważ w ciągu roku nie zdążymy omówić nawet połowy ciekawych stron tej pasjonującej nauki, to kurs chemii planujemy jako trzyletni. Jeżeli zatem Twoje dziecko zarazi się pasją do tego przedmiotu, to w przyszłym roku będzie mogło wspólnie z nami kontynuować zgłębianie jego tajników.


Kurs trwa 1 semestr i obejmuje 14 spotkań trwających 2 godziny lekcyjne z 10 minutowa przerwą.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.
Koszt zajęć od 45,00 zł za 1 godz. lekcyjną

Aby zgłosić dziecko na zajęcia prosimy wypełnić formularz, wybierając preferowany dzień, godzinę i lokalizację zajęć.
Skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie w celu potwierdzenia dostępności zajęć.