Zajęcia profilowe
Fizyka

Klasy IV-VI

Odpowiadając na pytanie "Jak działa świat?" nie sposób pominąć fizyki. Jest ona królową nauk przyrodniczych. W Szkole Nauk Ścisłych traktujemy fizykę jako nauczycielkę eliminacji wszystkiego co zbędne i ukazujemy ją jako naukę przede wszystkim eksperymentalną.

Chcesz by Twoje dziecko rozumiało mechanizmy rządzące światem wokół nas?
Zapraszamy uczniów klas IV-VI SP na zajęcia profilowe FIZYKA.

Rozpoczynamy od opisu ruchu (kinematyki) i oddziaływań (statyki i dynamiki), które to dziedziny poznamy od strony teoretycznej i - co najważniejsze - praktycznej. W międzyczasie naszych uczniów nauczymy też podstaw metodologii: poprawnego planowania eksperymentów, interpretowania wyników pomiarów, a także określania błędów pomiarowych. Uzupełnimy też ich wiedzę matematyczną konieczną do rozmowy o fizyce - w efekcie na długo przed swoimi rówieśnikami poznają oni pojęcie wektora oraz zapis wykładniczy.

Każde twierdzenie dokumentujemy doświadczeniem. Czasami odwrotnie - wyniki eksperymentu wyjaśniamy nowopoznanym prawem fizyki. Uczymy wyciągania wniosków z obserwacji świata. Traktujemy fizykę jako próbę opisu świata i pokazujemy jej związek z innymi naukami. Choć na zajęciach również liczymy, to jednak w większym na wykazywaniu wzajemnych zależności i powiązań.

Materiał realizowany na kursie tylko w części pokrywa się z podstawą programową przedmiotów szkolnych. Nie wymaga też wiedzy wstępnej wykraczającej poza wiadomości ucznia, który ukończył klasę III szkoły podstawowej.

Ponieważ w ciągu roku nie zdążymy omówić nawet połowy ciekawych stron tej pięknej nauki, to kurs fizyki planujemy jako trzyletni. Jeżeli zatem Twoje dziecko zarazi się pasją do tego przedmiotu, to w przyszłym roku będzie mogło wspólnie z nami kontynuować zgłębianie jego tajników.


Kurs trwa 2 semestry i obejmuje 32 spotkania trwające 2 godziny lekcyjne z 10 minutowa przerwą.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godz. 17:00-18:40 w wybrany dzień tygodnia pn. - pt.
Koszt zajęć od 25,00 zł za 1 godz. lekcyjną

Aby zgłosić dziecko na zajęcia prosimy wypełnić formularz, wybierając preferowany dzień, godzinę i lokalizację zajęć.
Skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie w celu potwierdzenia dostępności zajęć.