Zajęcia profilowe
Fizyka

Klasy IV-VI

Traktujemy fizykę jako próbę opisu świata i ukazujemy ją jako naukę eksperymentalną. Stawiamy pytania, po czym planujemy i przeprowadzamy
doświadczenia.

Jak dobrze uczyć dziecko fizyki?
Zapraszamy od lutego na zajęcia profilowe FIZYKA. W Szkole Nauk Ścisłych traktujemy fizykę jako próbę opisu świata i ukazujemy ją jako naukę eksperymentalną.

Będzie to pierwszy semestr kursu z fizyki, który w całości zajmie aż sześć semestrów. W tym semestrze rozpoczynamy od statyki, kinematyki i dynamiki, które to dziedziny poznamy od strony teoretycznej i - co najważniejsze - praktycznej. Naszych uczniów nauczymy też podstaw metodologii: interpretować wyniki pomiarów, liczyć średnią, medianę, a także określać błędy pomiarów. Uzupełnimy też ich wiedzę matematyczną konieczną do rozmowy o fizyce - poznają oni pojęcie wektora oraz zapis wykładniczy.

Każde twierdzenie dokumentujemy doświadczeniem. Stawiamy pytania, po czym planujemy i przeprowadzamy eksperymenty mogące udzielić nam odpowiedzi. Uczymy wyciągania wniosków z kolejnych doświadczeń. Traktujemy fizykę jako próbę opisu świata i pokazujemy jej związek z innymi naukami. W mniejszym stopniu skupiamy się na obliczeniach, a w większym na wykazywaniu wzajemnych zależności i powiązań.

Kurs fizyki częściowo pokrywa się z programem szkoły podstawowej i niektórych zagadnień poruszanych w liceum. Jednak wszystkie zagadnienia omawiane są znacznie dokładniej i ilustrowane eksperymentami. Poruszamy też zagadnienia fizyki współczesnej, pomijane przez szkołę jako zbyt skomplikowane.

Kurs obejmuje 17 spotkań po 2 godziny lekcyjne z 10 minutową przerwą.
Rozpoczynamy od 11 lutego, a kończymy tuż przed końcem roku szkolnego.

Aby zgłosić dziecko na zajęcia prosimy wypełnić formularz, wybierając preferowany dzień, godzinę i lokalizację zajęć.
Skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie w celu potwierdzenia dostępności zajęć.