Zajęcia profilowe
MATEMATYKA

Klasy IV-VI

Na zajęciach mało liczymy, ale dużo się zastanawiamy. Przedstawimy te dziedziny matematyki i pojęcia, które są fundamentalne dla współczesnych nauk ścisłych i społecznych.

Chcesz by Twoje dziecko lepiej rozumiało w przyszłości współczesną komunikację, informatykę czy legislację?
Zapraszamy uczniów klas IV-VI SP na zajęcia profilowe MATEMATYKA.

Na naszym kursie matematyki pokazujemy tę naukę z zupełnie innej strony niż kierunkowany na obliczenia program szkolny. W czasie kursu dojdziemy do bardzo zaawansowanych pojęć, które w programach szkolnych są pomijane. W pierwszych dwóch semestrach kursu koncentrujemy się na logice, rachunku zbiorów, relacjach, funkcjach i podstawowych pojęciach algebry.

W trakcie lekcji mało liczymy, ale dużo się zastanawiamy. Wspólnie podejmujemy próbę intuicyjnego sformułowania podstawowych aksjomatów algebry i zrozumienia podstaw współczesnej matematyki. Zapoznajemy się z fundamentalnymi działami logiki matematycznej - klasycznym rachunkiem zdań, nazw i predykatów oraz teorią mnogości. Uczniowie zdobywają umiejętność formalizowania zdań języka naturalnego i wyciągania poprawnych wniosków, a nabyta wiedza pomoże im w precyzyjnym wysławianiu się.

Materiał realizowany na kursie w najmniejszym stopniu nie pokrywa się z podstawą programową matematyki w szkole podstawowej. Nie wymaga też wiedzy wstępnej wykraczającej poza wiadomości ucznia, który ukończył klasę III szkoły podstawowej.

Ponieważ w ciągu roku nie zdążymy omówić nawet połowy ciekawych stron tej wspaniałej nauki, to kurs matematyki planujemy jako trzyletni. Jeżeli zatem Twoje dziecko zarazi się pasją do tego przedmiotu, to w przyszłym roku będzie mogło wspólnie z nami kontynuować zgłębianie jego tajników.


Kurs trwa 1 semestr i obejmuje 14 spotkań trwających 2 godziny lekcyjne z 10 minutowa przerwą.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.
Koszt zajęć od 26,00 zł za 1 godz. lekcyjną

Aby zgłosić dziecko na zajęcia prosimy wypełnić formularz, wybierając preferowany dzień, godzinę i lokalizację zajęć.
Skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie w celu potwierdzenia dostępności zajęć.