Zajęcia przekrojowe
Nauki ścisłe

Klasy IV-VI

Podczas zajęć poznajemy różne działy matematyki, statystyki, fizyki, elektroniki i chemii. Uczymy wyciągania wniosków z doświadczeń i pokazujemy związek pomiędzy naukami.

Czy można poznawać chemię bez zrozumienia fizyki, a fizykę bez znajomości matematyki? Naszym zdaniem nie. Matematyka jest językiem fizyki, a chemia to przecież fizyka elektronów walencyjnych. Nauka stanowi jedność.

Zapraszamy uczniów na kurs przekrojowy NAUKI ŚCISŁE, podczas których skupiamy się na wybranych zagadnieniach matematyki, fizyki, chemii i elektroniki, pokazując związki pomiędzy tymi dziedzinami.

Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny. Łączymy różne działy matematyki (arytmetyka i kombinatoryka), fizyki (dynamika, statyka i optyka), chemii (właściwości pierwiastków i mieszanin, proces spalania) oraz elektroniki (budowa obwodów, elementy bierne i czynne układów, prawa Ohma i Kirchoffa) w przekrojowy projekt, w którym wiele aspektów tych nauk odkrywamy empirycznie. Wprowadzamy elementy metodologii pomiarów. Uczymy się wyciągania wniosków z doświadczeń. Uczniowie przekonują się jak poszczególne dziedziny nauki przenikają się i jaki mają na siebie wpływ oraz dlaczego ważne jest uważne poznawanie każdej z nich. Dzieci uczą się planowania i przeprowadzania eksperymentów.

Materiał realizowany na kursie tylko w niewielkim stopniu pokrywa się z podstawą programową przedmiotów szkolnych dla klas IV-VIII. Nie wymaga też wiedzy wstępnej wykraczającej poza wiadomości ucznia, który ukończył klasę III szkoły podstawowej.


Kurs trwa 1 semestr i obejmuje 14 spotkań trwających 2 godziny lekcyjne z 10 minutowa przerwą.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.
Koszt zajęć od 45,00 zł za 1 godz. lekcyjną

Aby zgłosić dziecko na zajęcia prosimy wypełnić formularz, wybierając preferowany dzień, godzinę i lokalizację zajęć.
Skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie w celu potwierdzenia dostępności zajęć.