Za nami już miesiąc zajęć w semestrze letnim!

W tym czasie na zajęciach przekrojowych nasi uczniowe z IV i V klasy SP poznali m. in. właściowości mieszanin, zrozumieli pojęcie wartościowości pierwiastków i nauczyli się zapisywać równania prostych reakcji chemicznych. 

A przyswojeniu tej solidnej porcji wiedzy towarzyszyły samodzielnie wykonywane eksperymenty - rozdzielaliśmy mieszaniny, obserwowaliśmy efekt Tyndalla w koloidach, poznaliśmy mangan i azot na różnych stopniach utlenienia oraz spalaliśmy magnez, siarkę, fosfor w czystym tlenie.  

Nieskromnie powiemy, że uczniowie są zachwyceni, a my uskrzydleni by zgodnie z naszą misją dalej porządnie uczyć nauk ścisłych od IV klasy SP.