RODO

Szanowni Państwo.
W związku z przepisami o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych i danych osobowych Państwa dziecka biorącego udział w zajęciach edukacyjnych („Zajęcia”) w Szkole Nauk Ścisłych im. Włodzimierza Kołosa, jest podmiot prowadzący Szkołę: SNS Paweł Ćwierzyński, Artur Gawiński spółka cywilna, z siedzibą w Warszawie, 02-508, ul. Puławska 39 lok.30, NIP 5213981817, REGON 522902833, strona internetowa: www.sns.szkola.pl, telefon: (22) 20 36 100, e‑mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. („Szkoła”).
 2. Szkoła przetwarza dane osobowe Państwa i Państwa dziecka:
  • dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na Zajęcia. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO - zgody osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie dotyczy jedynie danych podanych przy rejestracji w systemie; podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji;
  • w celu realizacji zawartej przez Państwa i Szkołę umowy o świadczenie usług edukacyjnych („Umowa Edukacyjna”). Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO - dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Przetwarzanie dotyczy jedynie danych podanych przy zawieraniu Umowy Edukacyjnej; podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy;
  • w celu rozpatrywania ewentualnych roszczeń po zakończeniu obowiązywania Umowy Edukacyjnej. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO - przetwarzanie niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora. W takim przypadku przetwarzanie dotyczy jedynie tych danych podanych przy zawieraniu Umowy Edukacyjnej, które są niezbędne do dalszego przetwarzania w związku z roszczeniami;
  • w celu przesyłania Państwu informacji, w tym informacji marketingowych, na temat Zajęć oraz innych usług i towarów edukacyjnych oferowanych przez Szkołę – jedynie, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych, informacyjnych i marketingowych. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO – zgody osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie dotyczy jedynie danych podanych przy rejestracji w systemie i/lub przy podpisywaniu Umowy Edukacyjnej; podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji od Szkoły;
  • jeżeli udzielili Państwo zgody na wykorzystanie wizerunku Państwa dziecka biorącego udział w Zajęciach poprzez upowszechnianie zdjęć i materiałów filmowych dla celów promocyjnych Szkoły, wizerunek ten będzie przetwarzany wyłącznie w celu, na jaki została udzielona zgoda. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO- zgody osoby, której dane dotyczą.
 3. Odbiorcami danych osobowych są współpracownicy Szkoły (podmioty świadczące na rzecz szkoły Usługi, takie jak prowadzenie Zajęć, usługi informatyczne, czy usługi księgowe), na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Ponadto dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom upoważnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Państwa dane osobowe podawane w związku z zawarciem Umowy Edukacyjnej będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania Umowy Edukacyjnej, a po tym okresie dane będą przetwarzane przez czas i w zakresie wymaganym dla rozpatrywania ewentualnych roszczeń, nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania Umowy Edukacyjnej.
 5. W zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody w każdym czasie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonej zgody. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ustania celu, dla którego dane zostały pozyskane, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Zgodnie z przepisami RODO, przysługują Państwu następujące prawa:
  • prawo żądania od Szkoły dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia;
  • prawo żądania od Szkoły ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw przetwarzania danych osobowych.
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie, należy wysłać stosowną informację za pomocą poczty elektronicznej na adres e‑mail Szkoły lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Szkoły, podane w punkcie 1 powyżej.
 9. W razie wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub w celu realizacji przysługujących praw należy skontaktować się ze Szkołą, za pomocą poczty elektronicznej na adres Szkoły lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Szkoły, podane w punkcie 1 powyżej.

pdfPobierz informację RODO w formacie PDF