Zajęcia w roku szkolnym 2023/2024

Prowadzimy zajęcia w grupach do 10 dzieci, w dwóch formach.

  1. Zajęcia stacjonarne - tradycyjne cotygodniowe spotkania prowadzone przez naszych nauczycieli w wybranych szkołach w Warszawie. Zajęcia stacjonarne pozwalają dzieciom najlepiej przyswajać wiedzę, przeprowadzać bardziej zaawansowane eksperymenty pod okiem nauczyciela, a także łatwiej wymieniać się doświadczeniami z innymi dziećmi, obserwując wyniki ich eksperymentów.
  2. Zajęcia on-line – cotygodniowe spotkania z naszym nauczycielem przez komunikator MS Teams. Nasze doświadczenia nabyte podczas stanu epidemii pozwalają nam prowadzić zajęcia online w sposób efektywny, merytorycznie porównywalny z zajęciami stacjonarnymi. 

RekrutacjA

W roku szkolnym 2023/24 będziemy prowadzić zajęcia pracowni fizyczno-chemicznej oraz onlinowe zajęcia z matematyki oraz olimpijskie koło chemiczne. Zajęcia rozpoczynają się w październiku bieżącego roku szkolnego. Każdy kurs trwa 2 semestry i obejmuje 24 spotkania trwające 2 godziny lekcyjne z 10 minutową przerwą.

Opłata rezerwacyjna
Warunkiem zapisania na zajęcia jest dokonanie zgłoszenia oraz wniesienie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 99 zł. Od opłaty za zajęcia (jednorazowej lub
od pierwszej raty) odliczana jest kwota równa wpłaconej opłacie rezerwacyjnej.

Opłata za zajęcia
Opłatę za zajęcia, pomniejszoną o opłatę rezerwacyjną należy wpłacić po pierwszych zajęciach, przed drugimi zajęciami. Pozostałe wpłaty ratalne należy wpłacać w wyznaczonych przez Szkołę terminach.
Opłaty należy wpłacać na konto Banku Millennium S.A. 97 1160 2202 0000 0005 3887 2955.

Cennik zajęć w roku szkolnym 2023/24:

Płatność Zajęcia stacjonarne Zajęcia on-line 
 jednorazowa  2 499 zł  1 699 zł
2 raty  2 x 1349 zł  2 x 899 zł
8 rat 8 x 369 zł 8 x 249 zł

Opłaty dodatkowe:

Ubranie ochronne na zajęcia stacjonarne: 99 zł (jeżeli dziecko nie posiada własnego).

Rabaty
Rabaty przyznawane są w uzgodnieniu ze szkołą. W przypadku gdy przysługuje Państwu rabat - prosimy o kontakt.

5% - za zgłoszenie na więcej niż jeden kurs np. tego samego dziecka na dwa różne kursy lub za zgłoszenie rodzeństwa
5% - za kontynuację (dla dzieci, które już były na dowolnych naszych zajęciach)

Suma udzielonych rabatów nie może przekraczać 10%.
Rabaty naliczamy wyłącznie od opłaty za zajęcia. W szczególności nie przysługują one przy opłacie rezerwacyjnej oraz za strój ochronny.

Regulamin

Regulamin zajęć edukacyjnych jest dostępny tutaj.

Pod linkiem dostępny jest również dokument w pdfformacie PDF.