Pracownia chemiczno-FIZYCZNA 1 - edukacja domowa

Klasa VII (VI)
stacjonarnie

Zajęcia prowadzone są o wcześniejszej porze i dedykowane głównie dla dzieci uczących się w ramach edukacji domowej.

Program pracowni obejmuje wszystkie kluczowe zagadnienia z chemii i fizyki z podstawy programowej klasy VII. Zapraszamy na nie również uczniów z klasy VI, którzy chcieliby wcześniej zacząć przygodę z tymi naukami przyrodniczymi.

Zajęcia mają przede wszystkim charakter eksperymentalny - uczniowie samodzielnie wykonują doświadczenia, które ilustrują dane zagadnienie naukowe. Po czym wspólnie formułujemy wnioski i omawiamy teoretycznie poznane prawa przyrody. Czasami odwracamy kolejność: gdy uczniowie posiądą już wstępną wiedzę pozwalającą im teoretycznie przewidzieć wynik eksprymentu, próbujemy to zrobić a następnie zweryfikować nasze przypuszczenia.

ZAGADNIENIA

Chemia:

 • świat składa się z substancji - badanie podstawowych właściwości wybranych substancji (jod, cyna, magnez, etanol).
 • rozdzielanie mieszanin substancji,
 • badanie stopów metali / samodzielne wytopienie stopu z czystych metali (stop Wooda),
 • reakcje syntezy i analizy,
 • spalanie w czystym tlenie,
 • badanie wpływu rodzaju wiązań chemicznych na właściwości substancji,
 • przeprowadzanie reakcji zmieniających wartościowość pierwiastka,
 • badanie właściwości substancji polarnych i niepolarnych,
 • badanie rozpuszczalności substancji,
 • uzyskiwanie roztworów o danym stężeniu,
 • otrzymywanie i badanie właściwości wodorotlenków,
 • otrzymywanie wodorotlenków nierozpuszczalnych - reakcje strąceniowe (wykorzystywanie w praktyce tablicy rozpuszczalności).

Fizyka:

 • przeprowadzenie przemian fazowych substancji (parowanie-skraplanie / topnienie-krzepnięcie / sublimacja-resublimacja),
 • mierzenie gęstości substancji / rozumienie pojęcia gęstości (wartość niezależna od wymiarów ciała, jednostka gęstości, odróżnianie gęstości od lepkości),
 • siła jako miara odziaływania / rodzaje sił w przyrodzie / siła jako wektor,
 • ciśnienie w płynach - eksperymentalne poznawanie prawa Pascala,
 • poznawanie wpływu grawitacji na ciśnienie w płynach (ciśnienie hydrostatyczne) / doświadczenia z naczyniami połączonymi,
 • siła wyporu - eksperymentalne i teoretyczne wyprowadzenie prawa Archimedesa,
 • badanie właściwości gazów i zależności między ciśnieniem, temperaturą, objętością,
 • kinematyczny opis ruchu - mierzenie prędkości w ruchu jednostajnym,
 • kinematyczny opis ruchu - mierzenie prędkości w ruchu jednostajnie przyspieszonym,
 • zasady dynamiki Newtona / eksperymenty z bezwładnością, niezależnością kierunków ruchu, wzajemnością oddziaływań,
 • doświadczenia z siłami tarcia / opór powietrza,
 • energia kinetyczna i potencjalna - doświadczalne sprawdzanie zasady zachowania energii mechanicznej.

Kurs trwa 2 semestry i obejmuje 24 spotkania trwające 2 godziny lekcyjne z 10 minutową przerwą.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w Warszawie na Ursynowie, w Otwartym Centrum Edukacyjnym ul. Małej Łąki 11/3, w czwartki godz. 14:15.

Aby zgłosić dziecko na zajęcia prosimy wypełnić formularz, wybierając preferowany dzień, godzinę i lokalizację zajęć.