Pracownia chemiczno-FIZYCZNA 2 - edukacja domowa

Klasa VIII
stacjonarnie

Zajęcia prowadzone są o wcześniejszej porze i dedykowane głównie dla dzieci uczących się w ramach edukacji domowej.

Program pracowni obejmuje wszystkie kluczowe zagadnienia z chemii i fizyki z podstawy programowej klasy VIII.

Zajęcia mają przede wszystkim charakter eksperymentalny - uczniowie samodzielnie wykonują doświadczenia, które ilustrują dane zagadnienie naukowe. Po czym wspólnie formułujemy wnioski i omawiamy teoretycznie poznane prawa przyrody. Czasami odwracamy kolejność: gdy uczniowie posiądą już wstępną wiedzę pozwalającą im teoretycznie przewidzieć wynik eksprymentu, próbujemy to zrobić a następnie zweryfikować nasze przypuszczenia.

ZAGADNIENIA

Chemia:

 • kwasy beztlenowe - badanie chlorowodoru / wytwarzanie siarkowodoru,
 • kwasy tlenowe - badanie kwasu siarkowego, reakcje kwasu azotowego z metalami,
 • przeprowadzenie elektrolizy wodnych roztworów wybranych soli,
 • reakcje strąceniowe - otrzymywanie trudno rozpuszczalnych soli (praca z tabelą rozpuszczalności),
 • analiza jakościowa - wykrywanie anionów i kationów na podstawie reakcji strąceniowych,
 • węglowodory - badanie właściwości / wykrywanie węglowodorów nienasyconych,
 • alkohole - badanie właściwości / denaturacja / wykrywanie alkoholi reakcjami charakterystycznymi,
 • alkohole wielowodorotlenowe - rozróżnianie / badanie właściwości gliceryny / reakcje z silnymi utleniaczami,
 • kwasy organiczne - reakcje zobojętniania / reakcje z aktywnymi metalami,
 • otrzymywanie estrów,
 • cukry proste - wykrywanie glukozy,
 • cukry złożone - wykrywanie skrobii próbą jodową. 

Fizyka:

 • energia wewnętrzna, zamiana ciepła na pracę,
 • ładunki elektryczne / odziaływanie ładunków,
 • badanie przykładowych przewodników i izolatorów elektrycznych / elektryzowanie ciał,
 • prąd elektryczny w metalach / obwód elektryczny / prawo Ohma,
 • moc i energia prądu elektrycznego / połączenia równoległe i szeregowe,
 • przewodnictwo elektryczne roztworów wodnych  / jony,
 • badanie zjawisk magnetycznych / wytwarzanie pola magnetycznego przez prąd elektryczny,
 • wzbudzanie prądu elektycznego przez ruch magnesu - indukcja elektromagnetyczna,
 • poznawanie podstawowych pojęć związanych z falą na przykładzie fal mechanicznych,
 • odkrywanie falowej natury światła / polaryzacja,
 • rozszczepienie światła białego,
 • doświadczenia z optyki: przejście wiązki przez soczewki / odbicie od zwierciadeł z krzywizną powierzchni.

Kurs trwa 2 semestry i obejmuje 24 spotkania trwające 2 godziny lekcyjne z 10 minutową przerwą.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w Warszawie na Ursynowie, w Otwartym Centrum Edukacyjnym ul. Małej Łąki 11/3, we wtorki godz. 14:15.

Aby zgłosić dziecko na zajęcia prosimy wypełnić formularz, wybierając preferowany dzień, godzinę i lokalizację zajęć.