Chemiczne koło olimpijskie

Klasy VI-VII
on-line

Zajęcia przygotowujące do udziału w kuratoryjnym konkursie chemicznym. Nasi nauczyciele pomogą w nauce do konkursu, pokażą wszystkie pułapki, wytłumaczą zagadnienia wykraczające poza podstawę programową pojawiające się na konkursie.

Pracujemy przede wszystkim na zadaniach konkursowych z poprzednich lat i z różnych województw. Uczniowie ćwiczą najbardziej efektywne sposoby ich rozwiązywania, uczą się uważnego czytania poleceń oraz poznają wspólne sposoby podejścia do pozornie różnych zadań.

Aby skutecznie przygotować się do konkursu wymagana jest doza samodyscypliny i systematycznej pracy. Dlatego na kursie pojawiają się prace domowe w postaci zadań do samodzielnego rozwiązania przez ucznia. Praca domowa jest zawsze później omawiana z nauczycielem, a ewentuaalne wątpliwości są rozwiewane i tłumaczone.

Kurs rekomendujemy siódmoklasistom, którzy interesują się chemią, z wyprzedzeniem samodzielnie poznają materiał szkolny, a w ósmej klasie chcą startować w kuratoryjnym konkursie chemicznym.
Z naszych doświadczeń wynika, że jest też pewna grupa młodszych dzieci, które samodzielnie poznały chemię i chcą pogłębiać swoją wiedzę. Dlatego zapraszamy też szóstoklasistów. Jednak tylko wtedy, jeżeli mają już podstawy chemii i maatematyki na poziomie pozwalającym im rozwiązywać chemiczne zadania obliczeniowe na poziomie klasy VII.

Kurs trwa 2 semestry i obejmuje 24 spotkania trwające 2 godziny lekcyjne z 10 minutową przerwą.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w czwartki, godz. 17:00.

Aby zgłosić dziecko na zajęcia prosimy wypełnić formularz.