Pracownia chemiczno-fizyczna "ELEKTRON"

Klasy VI-VIII
stacjonarnie

Podczas zajęć poznajemy różne działy fizyki, astrofizyki i chemii. Uczymy wyciągania wniosków z doświadczeń i pokazujemy związek pomiędzy naukami.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które chciałyby wcześniej poznać zagadnienia z fizyki i chemii omawiane w szkole, lub też właśnie mają te przedmioty w szkole i chciałyby lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia. Kurs ten może być zarówno wsparciem w zrozumieniu tych trudnych przedmiotów szkolnych, jak też być świetną pomocą dla uczniów chcących przystąpić do konkursów kuratoryjnych.

Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny. Łączymy różne działy fizyki, astrofizyki i chemii w przekrojowy projekt, w którym wiele aspektów tych nauk odkrywamy empirycznie. Uczymy się wyciągania wniosków z doświadczeń. Uczniowie przekonują się, jak poszczególne dziedziny nauki przenikają się i jaki mają na siebie wpływ oraz dlaczego ważne jest uważne poznawanie każdej z nich.

Pracownia chemiczno-fizyczna realizowana jest w dwóch niezależnych całorocznych częściach: FOTON oraz ELEKTRON. Części te wzajemnie się uzupełniają, wspólnie obejmując praktycznie całość materiału ze szkoły podstawowej, a dla niektórych zagadnień zahaczając o materiał realizowany w szkołach średnich (w celu lepszego zrozumienia danego tematu).

Kolejność zajęć nie ma znaczenia. Uczeń może rozpocząć przygodę z naszą pracownią zarówno od części FOTON jak i ELEKTRON – obie części obejmują odrębne zagadnienia chemiczne i fizyczne. W danej lokalizacji w danym roku szkolnym realizujemy jedną część, a w kolejnym roku drugą część – na zmianę. Dzięki temu każdy uczeń ma możliwość w ciągu dwóch kolejnych lat uczestniczyć w obu częściach.

Elektron

Na pracowni ELEKTRON wykonujemy doświadczenia i omawiamy między innymi następujące zagadnienia:

 • elektrostatyka, prąd elektryczny, prawo Ohma,
 • przewodnictwo elektryczne różnych substancji,
 • przepływ prądu przez elektrolity, poznajemy jony i substancje polarne,
 • sole jako produkty roztwarzania metali w kwasach,
 • szereg aktywności metali – metale szlachetne i nieszlachetne,
 • budowa ogniw elektrochemicznych,
 • zjawiska związane z ciśnieniem: prawo Pascala, prawo Archimedesa,
 • ciśnienie, temperatura, objętość – równanie gazowe,
 • przemiany fazowe i wpływ na nie ciśnienia,
 • wykrywamy jony w roztworze – podstawy chemicznej analizy jakościowej.

Kurs trwa 2 semestry i obejmuje 28 spotkań trwających 2 godziny lekcyjne z 10 minutową przerwą.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu na Ursynowie, w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Lindego, u. Rosoła 10, w jednym z trzech dni do wyboru:

 • poniedziałki, godz. 17:00
 • środy, godz. 17:00
 • piątki, godz. 17:00

Aby zgłosić dziecko na zajęcia prosimy wypełnić formularz, wybierając preferowany dzień, godzinę i lokalizację zajęć.