Spotkania z matematyką

Klasy V-VI
on-line

Zajęcia prowadzą do lepszego zrozumienia zagadnień omawianych w szkole. Omawiane zagadnienia tłumaczone są w nieco inny niż w szkole sposób, tak aby tematy często sprawiające dzieciom trudności, takie jak działania na ułamkach, przekształcanie równań, wyrażenia algebraiczne, stały się w końcu zrozumiałe.

Ćwiczone umiejętności są potrzebne nie tylko w samej matematyce, lecz także na przykład w fizyce czy informatyce. Zdobyte na kursie umiejętności sprawią, że znaczna część elementarnych zagadnień z matematyki, fizyki czy informatyki stanie się w końcu zrozumiała. Umiejętności te bardzo przydadzą się kursantom podczas dalszej nauki w szkole podstawowej, na wszystkich innych zajęciach naszej szkoły oraz na dalszych etapach nauki.

Zajęcia realizowane są w następujących po sobie 5-6 zajęciowych blokach tematycznych. Każdy blok stanowi zamkniętą całość, przybliżającą uczniom dane zagadnienie.

Omawiane tematy

Zajęcia składają się z nastepujących bloków tematycznych:

  1. Działania i ułamki
  2. Potęgowanie, pierwiastkowanie, systemy liczbowe
  3. Proporcjonalności, działania na symbolach, wyrażenia algebraiczne, przekształcanie równań
  4. Wstęp do geometrii – podstawowe pojęcia, figury płaskie
  5. Wstęp do geometrii przestrzennej, bryły

Kurs trwa 2 semestry i obejmuje 24 spotkania trwające 2 godziny lekcyjne z 10 minutową przerwą.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w poniedziałki, godz. 17:00.

Aby zgłosić dziecko na zajęcia prosimy wypełnić formularz.