Spotkania z matematyką

Klasy VII-VIII
on-line

Przechodzimy z uczniami przez najważniejsze tematy z programu matematyki dla klas 7-8. Tłumaczymy je często w nieco inny sposób niż w szkole, tak aby trudne zagadnienia stały się w końcu zrozumiałe.

Ćwiczone umiejętności są potrzebne nie tylko w samej matematyce, lecz także na przykład w fizyce czy informatyce. Umiejętności te bardzo przydadzą się kursantom podczas przygotowań do egzaminu ósmoklasisty, na wszystkich innych zajęciach naszej szkoły oraz na dalszych etapach nauki.

Zajęcia realizowane są w następujących po sobie 5-6 zajęciowych blokach tematycznych. Każdy blok stanowi zamkniętą całość, przybliżającą uczniom dane zagadnienie.


Kurs trwa 2 semestry i obejmuje 28 spotkań trwających 2 godziny lekcyjne z 10 minutową przerwą.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu we wtorki, godz. 17:00 lub w piątki, godz. 17:00.

Aby zgłosić dziecko na zajęcia prosimy wypełnić formularz.